Kürtlerin İslamiyete Geçişi

Kürtlerin islamiyete geçişi millat’tan önce 637 yılında
17 Kasım 2016 | 2 sene Önce

Kürtlerin İslamiyete Geçişi | Tarih : 637

İslamiyet ile Tanışılmadan Evvel

Başka milletler çeşitli inanışlara sahip iken kimileri ata kimileri ineklere kimileri ise puta taparken Kürt milleti milattan önce 535 yıllarında tek tanrı inancını taşıyan Zerdüşt dinine mensuptu . Zerdüştlüğün diğer adı Mazdayasna ‘dır kutsal kitabı Avestadır bu kitapta zerdüştün neye inandığını anlatan tek belgedir Zerdüştlüğün temelinde Allahın ve şeytanın savaşı yatar ve her insanın iyilik için savaşılmasına gerektiğini inanılır zerdüştlüğün İslamiyetin ortaya çıkışına kadar devam etiğine inanılır. Müslümanların pers topraklarını ele geçirmesinden sonrasına kadar Kürtler bu dine mensuptu.

Kürtlerin İslamiyete Geçişi

İslam orduları ilk olarak 633 yılından itibaren İranlıların egemenliği altındaki bölgelere yayılmaya ve Irak yöresindeki kentleri ele geçirmeye başladılar. Sasaniler ile müslümanlar arasındaki ilk büyük savaş, Hz. Ömer döneminde; 637’de, Dicle kıyısındaki Qadisiye’de meydana geldi. İranlılar yenildiler, Sasani hükümdarları Medya’ya sığındı. Bu savaş Kürtlerin İslam’la tanışmasına vesile oldu.

Kürtlerin İslam’ı kabul etmeleri pek zor olmamıştır. Kürtler o günden bugüne daima İslam’a sahip çıkmışlar ve her zaman dinlerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Kürtler ve diğer İranî halklar ile Müslümanlar arasındaki ikinci büyük savaş 642’de Medya’da, Nehavend yakınlarında meydana geldi.

Bazı maksatlı kitaplarda yazıldığının aksine asla Müslümanlar Kürdistan’a yönelik seferler sırasında Kürtlere zülüm yapmamışlardır. Hz. Ömer gibi adalet timsali bir insanın Kürtlere zulmettiğini söylemek büyük bir iftiradır. Böyle bir şey İslam düşmanlığının göstergesidir. Fakat şu var ki ortada bir savaş vardır ve her savaşta olduğu gibi bu savaşlarda da karşılıklı ölümler olmuştur. Bunu abartıp “büyük zulüm yapıldı” diye lanse ettirmek akla ve mantığa kesinlikle sığmaz. İslam’ın mazlumlara verdiği önemi hiçbir ideoloji ve hiçbir beşeri sistem vermemiştir.

Kürtler Müslümanlığı Türklerden 200 yıl önce kabul ettiler. Türkiye’nin en eski camii , 639 yılında tarihi Mor-Toma Kilisesinden çevrilen Diyarbakır Ulu Cami’dir.Bugün Kürtlerin çok az sayıda Yezidi dışında,Kürtlerin %98-%99 ‘u Müslümandır (Kaynak :Altan Tan Kürt Sorunu)

Kürt halkı İslam dinini ciddiyetini samimiyetini ve sağlamlığına kanaat getirip Müslümanlığa çok kısa zamanda büyük çoğunluklar halinde geçiş yapmıştırlar .

O günden sonra İslamiyeti seçen Kürt halkı büyük şahsiyetler yetiştirdi , İslamiyetin yayılmasına Haçlılara karşı mücadelede en ön saflarda yer aldılar .

Bunlardan birkaçını sayarsak Ebu Müslim horasani Emevi devletini yıkan yerine Abbasileri getiren büyük İslam kumandanı Ebul iz el cezeri (miladi 900) o dönemlerde elektronik makineler üzerinde çalışması olan büyük bir Kürt filozofudur .

Selahaddin Eyyubi – Selahaddin Yusuf bin Eyyub El Kurdî
Kudüs fatihi Eyyubi İslami devletinin kurucusudur.
Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarı. Kudüs’ü Hittin savaşında Haçlılardan alarak (2 Ekim 1187) kentte 88 yıl süren Frank işgaline son vermiş, Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri III. Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirmiş, ilmî ve ve askerî dehasıyla tarihin en büyük kahramanlarından biridir.

Mêlaye Bate, Mellaye El Cizîrî

Mêlaye Ehmedê Xanî ,

Feqîyê Teyran

Bedîûzzaman Saîdê Kurdî ,

Şeyh Said

Kürt milletinin yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden sadece birkaçı

Kürtler , Farklı Mezhep ve İnançlara Mensuplar’dır . Kürtlerin yaşadığı ve tarihte küdistan olarak bilinen bölgelerdeki devletler Kürtleri zaman zaman inançları ve mezhepleri ile birlik olmasını engel koyma girişimlerinde bulunmuşlardır. Yeni nesilde Kürtler bu oyunlara gelmeyerek farklı inanç ve mezhep’deki kardeşleri ile birlik içerisinde hareket edecektir.

Mezhep

Kürtlerin %85’e yakın bir bölümü Sunni ; yaklaşık %15’lik kesimi ise Şii ve Alevidir.

Suriye’deki Müslüman Kürtlerin tamamı Sunnidir. Türkiye ve Suriye Kürtleri arasında Şii yoktur.Şii Kürtler Irak Kürdistan’ının güneyi(Hanakin Yöresi) ile İran Kirmanşah ve Horasan tarafından’dırlar. İran ve Irak Kürtleri’ninde büyük bir çoğunluğu Sunnidir. Ayrıca yine Kirmanşah ve Hewreman bölgesinde Şiilikten oldukça farklı ancak Türkiye Aleviliğine yakın Ehl-i Hak inancına mensup olan gruplar vardır .

Sunni Kürtlerin yaklaşık %80’in üzerinde bir kesimi Şafii geri kalanı is Hanefi mezhebindendir.

Orta Doğu ülkelerinin hiçbirinde sağlıklı , dürüst istatistikler olmadığından sayılarla ilgili tüm öngörüler gözlem ve tahminlere göre yapılmakta ve bu durum tartışmaya açık bulunmaktadır.Bizim tespitlerimiz içinde durum aynı şekildedir.

Önceki İçerik“Keşke daha önce namaza başlasaydım”
Sonraki İçerik“İzmir Türkiye’den ayrılsın” diyen CHP’li vekile tepki yağdı!

Yorumunuz ?