Adil Kullanım Kotası Gerçekten Kalkıyor mu ?

Geçtiğimiz günlerde BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) insanlara sevindirici bir haber
14 Kasım 2016 | 2 sene Önce

Geçtiğimiz günlerde BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) insanlara sevindirici bir haber verdi, baştan söylemek istiyorum AKN(Adil kullanım noktası) kaldırılmıyor, kalkmayacak. Şimdi sizlere durumu yayınlanan resmi pdf içerisinde açıklayacağım bahsini geçirdikleri 31.12.2018 tarihine kadar BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) hiçbirşey yapmayacak olmasını bilmek insanı üzüyor.

Bir takım aktivist kişiler AKN(Adil kullanım noktası) kaldırılmasına ön ayak olmuş ve seslerini duyurmuş olsalar bile BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) nın 9 eylül tarihinde yapmış olduğu açıklama ile açıkça insanları oyalamaya çalıştıklarınıda görüyoruz. Ancak BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) yaptığı bu hamlede ya bir yerden ses geliyor diyip kapı önüne bir kafayı uzatıp heee bunlarmış ya dedikten sonra şunları biraz oyalayalımda artık ne olursa dediği açıkça orta da hal böyle olunca AKN(Adil kullanım noktası) kaldırılmasınıda beklemek oldukça saçma

Yapılan açıklamaya bakıyoruz ve inceliyoruz.

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte internete bağlanan akıllı cihazların sayısı (Tablet, Telefon, HD-4K TV vs.) ve bu cihazlar üzerinden erişilen veri miktarı artmış olup söz konusu artışın doğal sonucu olarak bu içeriğe ulaşmada hız, çok önemli bir parametre haline gelmiştir. Diğer taraftan işletmeciler “limitsiz” veya “sınırsız” şeklinde tanıtarak sundukları bazı tarife veya paketlerde; şebekenin etkin şekilde yönetimi, şebekeye bağlı kullanıcıların birbirlerinin erişim hızlarını olumsuz etkilememeleri, bir abonelik bağlantısı üzerinden çok sayıda kullanıcıya hizmet sunularak hizmetin suiistimal edilmesinin engellenmesi veya maliyetleri düşürme ve benzeri amaçlarla, bir kullanıcının internet veri kullanım miktarının belirli bir orana ulaşması sonrasında kullanıcının internet erişim hızının indirme (download) yönünde yeni fatura dönemine girilene kadar ya da paketin geçerli olduğu sürenin sonuna kadar azami olarak belirli bir erişim hızına düşürülmesi şeklindeki Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulamaya başvurabilmektedirler. Ancak son kullanıcıların hıza olan taleplerinin artması ve belli ölçüde erişim hızlarında yaşanan olumlu gelişmelere mukabil günümüzde sıklıkla kullanılan AKN uygulamalarının bu erişim hızlarındaki artışa uyum sağlayamadığı anlaşılmaktadır.

Burada BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) sesi çıkanların derdini anladığını bu konu hakkında birşeyler yapmak istediğini güzel bir dil ile kararnamenin başında açıklamaya çalışmış.

Bununla birlikte, son yıllarda giderek artan veri trafik hacmi, internette içeriğin değişimi ve yüksek veri tüketimine sebep olan video içeriğinin artış gösteriyor olması, akıllı cihazların yaygınlaşmasının da etkisiyle kullanıcıların internet kullanım alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle AKN sonrası daha yüksek internet erişim hızlarına ve kullanım kotalarına ihtiyaç duyulması ve “limitsiz/sınırsız” ibareleri ile satılan paketlerin AKN’li olmasının yanıltıcı görülmesine ilişkin Kurumumuza ve çeşitli mecralara tüketici şikâyetlerinin iletildiği dikkate alınarak Kurumumuzca bir çalışma başlatılmış, konuya ilişkin sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin görüşleri alınmış, dünya uygulamaları incelenmiş ve AKN uygulamalarına yönelik düzenleme önerilerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

Bazı firmaların limitli, limitsiz, kotalı, kotasız olarak açıklama yaptığı paketlerin aslında öyle olmadığını satıcıların sattıkları paketlerin ne kadar yanıltıcı olduğunu görünen ve görünmeyen herhangi bir yaptırımın belirtilmesi gerektiğini belirtilmemiş isede bu konu hakkında çalışma başlatıldığını belirtmiş.

Limitsiz/sınırsız olarak duyurulan ve AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması ve şeffaflığın sağlanmasını teminen; Söz konusu tarife ve paketlerin adlarının AKN uygulamasını içerecek şekilde belirlenmesi, bu tarife ve paketlere ilişkin her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN uygulamasının bulunduğu hususuna açıkça yer verilmesine, Söz konusu tarife ve paketlerin genel esaslarına ilişkin her türlü mecrada yapılan bilgilendirmelerde AKN seviyesi ve AKN sonrasındaki erişim hızı başta olmak üzere konuya ilişkin gerekli bilgilere yer verilmesi ve bu bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği/fark edebileceği şekilde yapılmasına, Güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile internet kullanımlarında AKN’nin % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığı ve AKN seviyesinin aşılmasını müteakip uygulanacak erişim hızı hakkında ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmesine,

Açık bir şekilde diyor ki eğer kotası olan bir paket satıyorsan ve kullanıcıyı kısıtlıyorsan paketin esaslarını ufak puntolar halinde bir yerlere iliştirmeyi unutma ki adamlara açık kapı bırakma ve bizlere tüketici şikayeti gelmesin bizide uğraştırma sende ne yapıyorsan yap

1’inci madde’nin (c) fıkrası kapsamında yapılacak bilgilendirmelerin, Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerde abonelerinin kısa mesaj hizmeti alabileceği herhangi bir mobil telefon numarasının kayıtlı olmaması, GSM/IMT-2000/UMTS hizmeti sunan işletmecilerde abone cihazının kısa mesaj alımına kapalı olması veya cihazın niteliği gereği kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmasının mümkün olmaması, durumlarında uyarı görseli, e-posta, akıllı çubuk, sesli yanıt sistemi gibi yöntemlerle yapılmasına,

Ama kullanıcıyı da unutma %80 geldiğinde bir SMS yada mail falan at ki adamda bilsin sonra neler olacağını ona göre ayağını denk alsın, burada kolayca erişebileceği konusunda belirtilen yer kullanıcıya mümkün olduğunda zor ulaştırılması anlamına geldiğini anlıyoruz. SMS atarım ama gider mi mail atarım ama spama girerse karşışmam gibi şeyler (akıllı çubuk artık ne ise onunlada sizi dürteceklermiş)

1’inci ve 2’nci maddeler kapsamında abonelere yapılacak bilgilendirmelerde güncellik bilgisinin “Son X dakikalık/saatlik kullanımlar dahil olmayabilir”,“dd.mm.yyyy hh:mm itibariyle” ve benzeri ifadelerle sağlanmasına, 1’inci ve 2’nci maddeler kapsamındaki bilgilendirmelerin yapılmasının aboneler tarafından istenmemesi halinde, işletmecilerin bu beyanı kayıt altına alarak abone talebini yerine getirmesine, Mobil şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olacak şekilde belirlenmesine

Bilgilendirmelerin ne şekilde yapılacağının esaslarının belirlenmesi yanında bildirim almak istemeyenlerede bildirim atma zaten adamı bunaltıyorsun birde bunun için sövmesin demeye getirmiş. Buna ek olarakta mobil de kullanılan data paketleri kotası geçildiğinde kullanıcının hızının en az 128 kbit düşüsülmesinden bahsetmiş yani işletmeci kalkıp bunun daha üstünü verebilir ancak siz işletmeci olsanız bunu yaparmısınız tabiki de HAYIR en alt limit neyse kullanıcıya bunu verirsiniz sonra adam çıldırır daha fazla data paketi alır senin işletmenin kasası dolar

Bunların hepsi yapılırken kamuoyu görüşü alınıp yayınlanması falan diye bahsediliyor. Pek samimi değil çünkü şeffaf bir şekilde hiçbir zaman bu görüşler açıklanmıyor kaç kişi ne dedi kimler istedi kimler istemedi vs objektif değil gerçekleri yansıtmıyor.

Sabit genişbant internet hizmetleri kapsamında uygulanan AKN koşullarının iyileştirilmesini teminen İnternet Servis Sağlayıcılar ve Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından; AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılmasına yönelik analizlere, AKN uygulaması kapsamında faydalanılabilen veri miktarının hız/veri miktarı dengesi gözetilerek makul bir seviyede artırılması durumunda, artırılan veri miktarlarının farklı seviyelerdeki değerleri üzerinden maliyet ve perakende ücret açısından yapılacak analizlere, 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmediği ve kullanıcıların söz konusu saatlerde paket lansmanında belirtilen erişim hızıyla internete erişebilmelerine olanak sağlamaya yönelik uygulamalara ilişkin maliyet ve perakende ücret açısından yapılacak analizlere, 31.12.2018 tarihi itibarıyla AKN uygulamasına son verilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalara ve konuyla ilgili analizlere

Bu kısımda açıkça diyor ki firmanın çıkarları doğrultusunda eğer oluyor ise kaldırmayı düşünebiliriz ama firma kalkıpta ya ben para kazanamıyorum işte açız ölüyoz bitiyoz gibi şeyler derse ben kullanıcıya sonuna kadar çatır çatır o kotalı paketi yediririm istediğim ücreti ödetirim sıkıysa almasın dedirtiyor

AKN uygulaması kapsamında faydalanılabilen veri miktarının hız/veri miktarı dengesi gözetilerek makul bir seviyede artırılması durumunda, artırılan veri miktarlarının farklı seviyelerdeki değerleri üzerinden maliyet ve perakende ücret açısından yapılacak analizlere,

Şimdi burada 100mbit alan adam ile 20 mbit alan adam arasında denge sağlanmasından bahsediyor kısaca yani 100mbit interneti olan adama 100gb kotalı işte şu fiyat demek saçma elinin altında saniyede 10Mb/s ile indirme imkanı tanıyan bir hat var ve sen adama 100 gb kota koyuyorsun sonrasında hızını 3 mbite düşürüyorsun atdan inip eşşek’e binmiş olunuyor bunu yaparkende maden yapıcan fiyatı yansıtdan bizde bilelim yani demek istiyor gibi

Kararnamede çok miktarda e kadar ve analiz kelimeleri geçiyor okuduysanız buda demek oluyor ki aslında 9 eylül tarihinde yayınlanan bu kararnamenin bir yaptırım yapacağı falan yok sadece kullanıcı ve şikayet edenlerin gazını almaya yönelik bir hareket

Ayrıca kendimden bir örnek vereyim ben 50 Mbit 75 GB Kotalı bir Uydunet tarifesi kullanıyorum ve benim normal şartlar altında kullanma metriklerim şu şekilde

Aylar Download Upload
Haziran 151,51 56,20
Temmuz 203,48 16,40
Ağustos 153,70 11,10
Genel olarak bu kotanın içeriğini

%10 Doküman
%40 Youtube(müzik)
%30 Dizi, Film
%20 Oyun
Bu açıdan baktığımızda kotanın yetmesi gerektiğini düşünüyor insan ama ayın 8 inde bu kotadan eser kalmıyor. Youtubeye hiç girmesek dizi, film ve diğerlerinden vaz geçersek günlük 4 Gb veri gitmekte normal akış olarak bunun dışında video izlemesi vs rutine bağladığımızda günlük 12 Gb veri tüketmekte

Bunu direk olarak ay ile çarparsak 12*30 = 360 GB eder. Verilen 75 GB hiç bir şekilde yetmez ayrıca hız yükseldiği zaman otomatikman veri kullanımıda artacak peki bu adamlar neye göre hesap ediyor da bu şekilde bir kota uyguluyorlar 75/30 = 2,5 GB eder normal video izlemesek internette gezsek zaten 4 gb veri gittiğine göre günlük 2,5 gb ile sadece 8 saat internete çıkabiliriz. biraz gazete bakar az çevreye bakınıp çıkabiliriz.

Ayrıya şunun şurasında 4 sene öncesinde 20 Mbit internetin 972 TL olduğu zamanları biliyoruz. Upload 1 mbit kadar birşeydi hali hazırda yayıncıları ve içerik üretenleri düşünen kimse yok 200 kb ile upload yapmaya mahküm tutuyorlar insanları alt yapı yetmemesi gibi baheneler ile kandırılıyoruz neymiş efendim upload veremezmiş hat çekmiyormuş.

2019 tarihine kadar ne olur bilinmez ancak analiz ve diğer şeyler için 2 ay gibi bir süre alıp daha sonra kararın 3 yıl sonra verilecek olması işte burada büyük bir oyun olduğunun göstergesi ama biz genede gerçekten birşeyler değişecekmiş ümidi ile bize sunulan bu form aracılığı ile sıkıntımızı dile getirelim tatlı dil yılanı deliğinden çıkarmaz ama genede bi şansımız vardır diye düşünüyorum.

Önceki İçerikSeda Akgül: Yeniden evlenebilirim
Sonraki İçerikİşte Google’da en çok aranan kelimeler!

Yorumunuz ?